آوات بوکانی ریتمی خوش مخصوص ماشین

کاربران عزیز ، برای حمایت از وب سایت بر روی تبلیغات زیر یک بار کلیک کنید

نظرات

 • داواکاری کانتان له کومنت بنوسن بوتانی بلاو دکینه وه
منتشر شده : ۱۸ در حال بررسی : 0

 • هتاو گفت:

  سلاو خسته نباشی بو ام سایته جوانه تکایه گورانیه دواکاریه کانمان دابنن

 • ناشناس گفت:

  💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗😽😘😘😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍🎹🎹💕💕🎶🎶💝💝💌💎💎💐💐💐💐💐💐💐💐💐. 💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐. 💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒🏩🌹🌹🌹🌹🌹🌈 📀📀📀📀📀

 • هتاو گفت:

  سلاو داواکاری گورانی دوستی بدلم سوسنه مامستا اوات دکم تکایه بلاوی بکنوه

 • مبین گفت:

  سلاو بی زحمت گورانی دوی شه و خونیکم دیوه به اورگی غمزه ای و سازی زیکو دانن

 • سلیمان گفت:

  ماندونبن.اره اوگورانی درونم گه رمه بلام هناسم وک زریان ورزی خوشی هه رنایو دایمه فصلی خه زانی ماموستااواتان دانا بومان

 • شانو گفت:

  واقعا عالی

 • هانی گفت:

  عالی🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

 • کمال سرفراز گفت:

  هیچ کس ناتوانی نظر بدات چون له همو نظرتان برز تری فدایی پیلاوه کانت بم نکته خوم همو عالم دلیم

 • ناصر گفت:

  اهنگی هندک کچ هن به وفا دلیان هر دله ی پاسه .ئه ومان بو پیدا کن تو خدا

 • یوسف گفت:

  سلام تکایه گورانی چیتر ناچمه سردانی لی نابمه بار گرانی مان بو بلاو کنه وه. بو سیستم زور خوشه ام گورانیه

 • حسین سلطان حاجی گفت:

  سلاوتان لی بی ودستان خوش بی

 • دانیال گفت:

  سلاو اهنگ به دلی خوم ماچی کم بنرن

 • ماموستا ئاوات بوکانی برا گورمانه او تاجی سرمانه من گو گری اوه م من شانازی پیوه دکه م من نوکری اوم له خزمتی دام هتا به روح له ژیانم پیم خوش بو سلاو گی لی بکه م

 • محمد گفت:

  کاری ب این اهنگ ندارم توروخدا بهم بگین چجوری اهنگ یارم ته له فونی کرد به شینو گریانه وا چجوری دانلود کنم

 • فرهاد گفت:

  بژی ماموستا اوات گیان بژی بو اتو و بنماله کت

 • نفس گفت:

  سلام ماندو نبن بیزحمت گورانی هیه جرعیه ک له می به هزار سجده نادا