نظرات

  • داواکاری کانتان له کومنت بنوسن بوتانی بلاو دکینه وه
منتشر شده : ۴ در حال بررسی : 0

  • گورانی واسه چی بکم با بچین درو اکات ۵محمد

  • محمدصابر حشمتی گفت:

    چاوه کانت ماچ دکم کاک آوات بوکانی له شاری شنو