نظرات

  • داواکاری کانتان له کومنت بنوسن بوتانی بلاو دکینه وه
منتشر شده : ۳ در حال بررسی : 0

  • هتاو گفت:

    سلاو زور سپاس بو ام سایت جوانه زور سپاس بو مدیری ام سایته دست خوشی ماندو بون دکم

  • آکام گفت:

    تکایه گورانی وصیت ماموستا آوات‌

  • کسری زمانی گفت:

    سلاو له اوات مامش