نظرات

  • داواکاری کانتان له کومنت بنوسن بوتانی بلاو دکینه وه
منتشر شده : ۳ در حال بررسی : 0

  • هتاو گفت:

    دس خوش بو ام سابته تکایه گورانیج یارم تله فونی کرد وتی اوات شودکم قدیمییه تکایه دایببن

  • مانی گفت:

    گورانی نوی دیکه دابنین